Enrolmen Pelajar Asrama

ENROLMEN PENGHUNI ASRAMA

SMK TINGGI BATU PAHAT

TAHUN 2011


1. MENGIKUT TINGKATAN

BIL

TINGKATAN

BILANGAN PENGHUNI

1

1

22 ORANG

2

2

35 ORANG

3

3

34 ORANG

4

4

8 ORANG

5

5

14 ORANG

JUMLAH

113 ORANG

2. MENGIKUT DORM

BIL

DORM

BILANGAN PENGHUNI

1

1 (AL-HALIIM )

22 ORANG

2

2 ( AL-HAFIIZH )

24 ORANG

3

3 ( AR-RASYIID )

22 ORANG

4

4 ( AR-RAHIIM )

23 ORANG

5

5 ( AR-RAHMAAN )

24 ORANG

JUMLAH

113 ORANG

*** JUMLAH TERKINI PADA TARIKH : 17/08/2011