Lagu

Berzaman kau tegak berdiri
Jasamu diingati
Dari dulu hingga kini
Sekolah Tinggi
kau dikenali;
Kami putera dan puterimu
Penuh jiwa berbangga
Kau gemilang
Kau cemerlang
Sekolah Tinggi,
kami julang.
Kini atau kecewa
Itu moto perjuangan
Landasan kami semua;
untuk ke mercu jaya.
Kami putera dan puterimu,
Setia rela berjuang,
Setiap ketika
sepanjang masa
Sekolah Tinggi
kaulah kami.