Visi, Misi & Objektif

Visi Sekolah

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

Misi Sekolah

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI

PENDIDIKAN BERKUALITI

Matlamat Sekolah

SMK Tinggi Batu Pahat berhasrat melahirkan insan berilmu, berketerampilan, berahklak mulia dan berwawasan yang berdaya saing dan berdaya tahan tinggi dalam menangani tuntutan – tuntutan ke arah pencapaian wawasan 2020 sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan Rukun Negara

Objektif Sekolah

Moto Sekolah

NUNC AUT NUNQUAM

NOW OR NEVER

KINI ATAU KECEWA

Moto ( Cogan Kata Asrama )

BERILMU, BERAKHLAK DAN BERWAWASAN